NASI PARTNERZY

W VDEL'u wierzymy w partnerstwo i przestrzegamy jego fundamentalnych zasad. Nasza strategia zakłada obopólne korzyści, wzajemne wsparcie i wzrost obu podmiotów.

Byłoby rzeczą niemożliwą dostarczanie klientom zintegrowanych rozwiązań typu end-to-end bez ścisłej współpracy z zaufanymi partnerami. Dzięki połączeniu wiedzy, wynikającej z wieloletniego doświadczenia, technologii oraz zasobów ludzkich jesteśmy w stanie zapewniać naszym klientom maksimum satysfakcji, przyczyniając się do ich sukcesu.

Rozległa sieć międzynarodowych partnerów umożliwia nam świadczenie wielu usług, jak tłumaczenia czy edukacja - lokalnie, w ojczystym języku naszych klientów, bez względu na ich geograficzne położenie.

Obecnie VDEL posiada na terytorium swojego działania ponad 100 partnerów, dzięki czemu może zaproponować swoim klientom:

  • zniżki i specjalne warunki zakupu,
  • kierowanie do konkretnego partnera zapytań potencjalnych klientów,
  • pomoc w opracowywaniu ofert podczas udziału w przetargach lub dalszej sprzedaży,
  • zamieszczenie informacji o firmie na stronie VDEL, dostęp do partnerskiego portalu, informacje w newsletterze.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat partnerstwa prosimy o kontakt.