GitHub

Šta je GitHub Enterprise?

GitHub Enterprise je lokalno instalirana (on premise) verzija GitHub-a kojom upravljate i razvijate je u vašem sigurnom okruženju. Po jedno mesto je potrebno za svaku osobu u vašoj kompaniji koja će imati korisnički nalog u GitHub Enterprise-u.

GitHub Enterprise obuhvata:

Dinamičan proces rada
Branches, pull requests, and commits omogućavaju efikasan, brz i tečan razvoj, što je danas preduslov za moderan softver.
Code discovery and reuse
GitHub Enterprise stvara jedinstvenu zajednicu unutar vaše organizacije.  Vaš tim može do maksimuma da iskoristi Open Source tehnologije sa onim što ste već izgradili kako biste uštedite na vremenu i izbegli dupliranje posla.
Usklađenost i kontrola
Vaša kompanija je odredila bitna pravila u vezi pristupa i sigurnosne kontrole. Koristeći Commit Status API, možete da specificirate uslove spajanja koji su potrebni zahtevima usklađenosti Vaše kompanije.
Stotine integracija
GitHub Enterprise funkcioniše sa stotinama aplikacija i servisa trećih lica (third party). Iskoristite maksimalno postojeće IT investicije bez straha da ćete kompromitovati sigurnost Vašeg koda.
Fleksibilno razvijanje
Instalirajte GitHub Enterprise na Vašm serverima ili na privatnoj infrastrukturi u cloud-u. GitHub Enterprise je dostupan na Amazon Web Services i Microsoft Azure.
Centralizovan pristup
Bez obzira da li imate samo 10 ili na hiljade korisnika, sav pristup možete kontrolisati sa jedne centralizovane lokacije. Namestite pristup repozitorijumu prema potrebama ili zadržite svoje postojeće kontrole pristupa sa LDAP grupnom autentikacijom i CAS.
Moćne kontrolne table
Dobijte preglednost  u svom radu na Vašim projektima i sa Vašim timovima. Instant sliku svega što se događa možete da vidite u projektnom repozitorijumu ili posetite Activity Dashboard da dobijete uvid u rad svakog projekta u GitHub Enterprise-u.
Tehnička podrška
Naš odlično obučen tim tehničke podrške koji postoji na globalnom nivou je dostupan 24 sata dnevno, 5 dana u nedelji. Sa GitHub Enterprise-om možete dobiti i non-stop podršku (24/7) za hitne slučajeve.
Kontinuirana integracija
Automatizujte Vaš proces izgradnje tako što ćete integrisati GitHub Enterprise prema potrebama Vašeg produkcijskog okruženja, za razliku od servisa kao što su Jenkins, TravisCI, TeamCity, bez potrebe da razvijate Vaš servis za tu potrebu.
Komunikacija
Alatke kao što su chat, activity streams i email održavaju komunikaciju Vašeg  razvojnog  tima tečnom i transparetnom.  Integrišite GitHub Enterprise notifikacije kao parcijalne platforme poput  IRC-a, Yammer-a, i HipChat-a.
Upravljanje projektima
Neka upravljanje projektima bude deo Vašeg procesa razvoja pomoću alatki kao što su JIRA, Rally, Bugzilla, FogBugz, Pivotal Tracker i Trello.
 

O GitHub-u

GitHub je način na koji se gradi softver. Sa zajednicom koja broji više od 11 miliona ljudi, programeri mogu da pronađu, koriste i doprinesu nekom od preko 30 miliona projekata pomoću moćanog Collaborative development workflow.

Koristeći bilo GitHub.com ili Vaš primerak GitHub Enterprise, možete ga integrisati sa alatkama trećih lica (third party tools) od upravljanja projektima do kontinuiranog razvoja, da stvorite softver koji funkcioniše na najbolji mogući način po Vas.