Software United

Šta je Software United?

 

Software United je poslovni model za nezavisne proizvođače softvera (ISVs) i sistem integratore (SIS). Model je dizajniran i organizovan od strane VDEL-a i podržan od strane vodećih svetskih proizvođača softvera. Poslovni model nastoji da ponudi partnerima pravu fleksibilnost i nove mogućnosti u cilju razvoja zajedničkog modela poslovanja. Software United nudi integrisanu platformu za poslovna rešenja, baziranu na proizvodima vodećih svetskih proizvođača iz sveta Open Source-a. ISVs i SIs mogu koristiti Software United Buseness Model i Software United platformu da bi ponudili stabilna, zaštićena, renomirana i konkurentna rešenja, sa neprevaziđenom cenom, jakim brendovima i ekosistema partnera.

Zašto je danas Software United veoma važan?

Danas, u sve zahtevnijem okruženju, svaki IT sektor suočava se sa mnogim izazovima, ograničenim budžetima, veoma brzim ravojem tržišta, nedostatkom stručnog kadra, visokim troškovima održavanja veome kompleksne infrastrukture itd.

Software United pomaže u rešavanju ovih problema nudeći nove prilike za poslovni razvoj u sve zahtevnijoj kako sadašnjiosti tako i budućnosti. VDEL će sertifikovate ove aplikacije u saradnji sa svetski priznatim proizvođačima softvera, i promovisati ih širom sveta dobro poznatim i potvrđenim kanalima. Potpuna pordška 1. i 2. nivoa bće osigurana kroz sertifikovane centre za pordšku u regionu.

Implementacija VDEL poslovne filozofije - doba Open Source-a je stiglo.

Open Source aplikacije su sada deo skoro svakog IT sistema širom sveta. Tokom proteklih godina trudili smo se da iskoristimo ovakvo sazrevanje tržišta, nudeći veliki izbor Open Source aplikacija priznatih u celom svetu. VDEl sada ima veliko zadovoljstvo da vam predstavi integraciju ovih elemenata u jednoj sveobuhvatnoj platformi koja prestavlja dobitnu (win-win) kombinaciju.

Read more about Software United programme, products and partners.